Lĩnh vực hoạt động

Thi Công Xây Dựng

Ngày Đăng : 19/05/2018 - 7:06 PM

Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư dồi dào kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công. Đội ngũ kỹ sư luôn có lòng nhiệt quyết và biết cách tạo áp lực không ngừng để hoàn thành công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất. Trong hệ thống quản lý thi công của công ty không bao giờ thiếu được người chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng. An toàn viên ATLĐ tổ chức các bước huấn luyện ATLĐ cho công nhân, cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động, đôn đốc nhắc nhở và giám sát việc tuân thủ các quy định về ATLĐ.Các tin khác